Mr. Th.C. de Graaf (D66)Graaf, Th.C. de

Thom de Graaf (1957) is vanaf 7 juni 2011 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Van 9 juni 2015 tot 22 juni 2018 was hij fractievoorzitter.

De heer De Graaf is vice-voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

Hij is sinds 1 februari 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad).Personalia

 • geboren te Amsterdam, 11 juni 1957
 • gehuwd te Deventer, 15 september 1981

kinderen

 • 2 kinderen

woonplaats

 • Nijmegen, Gelderland

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • rechten: staatsrecht en parlementaire geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1976 tot 28 oktober 1981
 • gymnasium-b, "Stedelijk Gymnasium" te Nijmegen, tot 18 juni 1976

stages e.d.

 • stage in de V.S., 1988; 1 maand

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Voorzitter Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad) vanaf 1 februari 2012
 • Burgemeester van Nijmegen vanaf 8 januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Adviseur PricewaterhouseCoopers; drie dagen per week vanaf 2006 tot 2007
 • Minister zonder portefeuille (minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties), tevens viceminister-president vanaf 27 mei 2003 tot 23 maart 2005
 • Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 14 mei 1998 tot 23 januari 2003
 • Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 21 november 1997 tot 6 mei 1998
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 17 mei 1994 tot 27 mei 2003
 • Plaatsvervangend directeur directie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1991 tot mei 1994
 • Lid gemeenteraad van Leiden vanaf 1 mei 1990 tot 12 april 1994
 • Hoofd hoofdafdeling Politiebeleid en Juridische Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1989 tot 1991
 • Ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1985 tot 1989
 • Wetenschappelijk medewerker staatsrecht, faculteit der rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1981 tot 1985
 • Assistent en part-time onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen vanaf 1978 tot 1981

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds vanaf 3 oktober 2017
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Transdev Nederland Holding vanaf 11 mei 2016
 • Lid curatorium Max Planckinstituut voor Psycholinguistics vanaf november 2015
 • Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten vanaf december 2013
 • Voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders NVZD vanaf november 2013
 • Lid Raad van Advies Stichting The Rights Forum vanaf juli 2013
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Witte Kruis vanaf maart 2013 tot 11 mei 2016
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds HBO vanaf 2012 tot 1 november 2014
 • Lid Raad van Advies adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates vanaf 2012 tot 2014
 • Beoogd Regioburgemeester Oost-Nederland in verband met nationale politie vanaf mei 2011 tot 1 februari 2012
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur vanaf 2011
 • Voorzitter jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek vanaf 2010 tot 1 juli 2013
 • Voorzitter Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen vanaf november 2009 tot 15 februari 2011
 • Lid dagelijks bestuur Korpsbeheerdersberaad vanaf januari 2009 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter Stuurgroep Bovenregionale Politiesamenwerking, vanaf 2009 tot 2009
 • Lid Raad van Advies voor de rechtspraktijk, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen vanaf 2009
 • Voorzitter bestuur Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar vanaf juli 2008 tot 1 juli 2013
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu vanaf juli 2008 tot 2012
 • Voorzitter Taskforce Overlast Jaarwisseling en Andere Evenementen vanaf februari 2008 tot december 2008
 • Lid Alumniboard Faculteit Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) vanaf 2008 tot september 2015
 • Voorzitter Veiligheidsberaad (landelijk overleg van alle veiligheidsregio's) vanaf 1 oktober 2007 tot 23 september 2011
 • (plaatsvervangend) voorzitter EU-regio Rijn & Waal vanaf maart 2007 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanaf januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Korpsbeheerder politieregio Gelderland-Zuid vanaf januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid vanaf 2007 tot 2012
 • Voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis vanaf 2007
 • Voorzitter bestuur SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) vanaf 1 maart 2006 tot december 2014
 • Lid jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek vanaf 2006 tot 2010
 • Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond vanaf 8 oktober 2005 tot 2 november 2013
 • Voorzitter visitatiecommissie Landelijk Gebied in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) vanaf oktober 2005 tot december 2005
 • Voorzitter Nationale Hoorstichting vanaf september 2005 tot december 2008
 • Wegbereider voor de oprichting van het Maatschappelijk Topinstituut Stedelijke Innovatie, in opdracht van het Kenniscentrum Grote Steden van het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) vanaf mei 2005 tot september 2005
 • Voorzitter Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde vanaf 2005 tot december 2008
 • Lid Commissie Draagvlak en Effectiviteit Ontwikkelingssamenwerking vanaf 2005 tot 2006
 • Voorzitter Raad van Advies Stichting "SieboldHuis" te Leiden vanaf 2000 tot 2003
 • Lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis vanaf 1997 tot 2007
 • Lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad vanaf 1994 tot 1997
 • Lid Landelijke coördinatie-commissie milieuhandhaving vanaf 1992 tot 1994
 • Lid tweede externe commissie staatsrechtelijke vernieuwing (commissie-De Koning) vanaf 1992 tot 1993
 • Lid adviescommissie veiligheid, KNVB vanaf 1990 tot 1996
 • Gastdocent School Koninklijke Marechaussee vanaf 1989 tot 1992
 • Secretaris stichting EHE (Eigen Huis Elegast), Studenten-huisvesting te Nijmegen vanaf 1987 tot 2000
 • Plaatsvervangend griffier Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Arnhem vanaf 1983 tot 1985
 • Lid Stuurgroep Universitaire Voorlichting, Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1983 tot 1985
 • Lid werkgroep Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) naar aanleiding van het Nederlands referendum over de Europese Grondwet tot december 2005

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds vanaf 3 oktober 2017
 • Voorzitter jury ECI-literatuurprijs 2017 vanaf januari 2017
 • Lid bestuur Stichting Legal Valley Gelderland vanaf december 2016
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Transdev Nederland Holding vanaf 11 mei 2016
 • Lid curatorium Max Planckinstituut voor Psycholinguistics vanaf november 2015
 • Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten vanaf december 2013
 • Voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders NVZD vanaf november 2013
 • Lid Raad van Advies Stichting The Rights Forum vanaf juli 2013
 • Voorzitter Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad) vanaf 1 februari 2012
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur vanaf 2011
 • Voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis vanaf 2007

afgesloten

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Witte Kruis vanaf maart 2013 tot 11 mei 2016
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds HBO vanaf 2012 tot 1 november 2014
 • Lid Raad van Advies adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates vanaf 2012 tot 2014
 • Beoogd Regioburgemeester Oost-Nederland in verband met nationale politie vanaf mei 2011 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek vanaf 2010 tot 1 juli 2013
 • Lid dagelijks bestuur Korpsbeheerdersberaad vanaf januari 2009 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter bestuur Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar vanaf juli 2008 tot 1 juli 2013
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu vanaf juli 2008 tot 2012
 • Lid Alumniboard Faculteit Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) vanaf 2008 tot september 2015
 • Voorzitter Veiligheidsberaad (landelijk overleg van alle veiligheidsregio's) vanaf 1 oktober 2007 tot 23 september 2011
 • (plaatsvervangend) voorzitter EU-regio Rijn & Waal vanaf maart 2007 tot 1 februari 2012
 • Burgemeester van Nijmegen vanaf 8 januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanaf januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Korpsbeheerder politieregio Gelderland-Zuid vanaf januari 2007 tot 1 februari 2012
 • Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid vanaf 2007 tot 2012
 • Voorzitter bestuur SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) vanaf 1 maart 2006 tot december 2014
 • Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond vanaf 8 oktober 2005 tot 2 november 2013

Partijpolitieke functies

 • erelid D66, vanaf 21 mei 2005

vorige

 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 22 juni 2018
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1997 tot 6 mei 1998 en van 14 mei 1998 tot 23 januari 2003
 • voorzitter Stichting fractieassistentie D66, van 21 november 1997 tot 22 januari 2003
 • lid bestuur Opleidingscentrum D66, omstreeks juli 1997 tot 27 mei 2003
 • lid en vice-fractievoorzitter D66 gemeenteraad Leiden, van 1990 tot 1994
 • voorzitter commissie toekomstverkenning 2001, van 1988 tot 1989
 • lid commissie GPO (Gemeentelijk en Provinciaal Overleg), van 1987 tot 1990
 • secretaris dagelijks bestuur/hoofdbestuur D66, van 1986 tot 1990
 • lid Rapportagecommissie, van 1983 tot 1986
 • lid/vicevoorzitter adviesraad D66, van 1982 tot 1985
 • voorzitter D66 afdeling Nijmegen, van 1979 tot 1982

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 23 mei 2005

Publicaties

 • publicaties in juridische vakliteratuur
 • publicaties in landelijke dagbladen
 • "Open en onbevangen. De noodzaak van politieke vrijzinnigheid", (mederedacteur, artikelenbundel, 2009)
 • "Politiek en Mediamacht", KIM-lezing 2006 (Katholiek Instituut voor Massacommunicatie)
 • "Bekroonde democratie" (Johan de Witt-lezing 2000, Stichting Dordtse Academie, Dordrecht)
 • "Over bouwen en vertrouwen: staats- en bestuursrechtelijke opmerkingen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies", in NJB 1988; met F.C.M.A. Michiels
 • "Ambtenaar, minister en volksvertegenwoordiger", in: B.F. de Jong e.a. (red.), "Nijmeegs staatsrecht (1987)
 • "Het parlement en de kwaliteit van wetgeving", in: Th.C. de Graaf e.a. (red.), "Omtrent het parlement" (1985)
 • "De staatssecretaris in theorie en praktijk", in: Bestuurswetenschappen 1985; met A.J.H.W.M. Versteeg
 • "Het Interimkabinet in Nederland", in: Bestuurswetenschappen 1983

Hobby's

 • poëzie
 • geschiedenis

Anciënniteit

2633 dagen
(7 juni 2011 tot heden)