Kim van Dooren

Kim van Dooren is sinds 27 januari 2004 plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer.

Zij was van juni 2001 tot januari 2004 werkzaam als stafmedewerker bij het Europees Bureau van de Eerste Kamer (EBEK). Daarvoor was zij 10 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: kim.vandooren@eerstekamer.nl