Prof. dr. G. Lycklama à Nijeholt (PvdA)prof. dr. G. Lycklama à Nijeholt (PvdA) 1

Geertje Lycklama à Nijeholt (1938) was van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Van 17 maart 1998 tot 8 juni 1999 was zij tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer en van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003 was zij voorzitter van de PvdA-fractie. Mevrouw Lycklama à Nijeholt is op 18 november 2014 overleden en werd op 2 december 2014 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer herdacht.


Anciënniteit

2919 dagen
(13 juni 1995 tot 10 juni 2003)