Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)groen handje met duim omhoog 1092rood handje met duim omlaag 197

 • Voor
  10 maart 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)
 • Voor
  10 maart 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (EK 35.179 E)
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten (35.047 (R2108))
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet meldkamers (35.065)
 • Voor
  3 maart 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)
 • Voor
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)
 • Tegen
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Rietkerk (CDA) c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in omgevingsverordening industrieterreinen (35.054, I, was letter H)
 • Voor
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34.986, Z)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34.986, Y)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34.986, AA, was letter X)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een gekozen minister-president (34.430, Q)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (34.430, R)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Cliteur (FVD) c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechtsprekende macht (34.430, P)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Cliteur (FVD) c.s. over het bindend correctief referendum (34.430, S, was letter O)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de afschaffing van de Eerste Kamer (34.430, N)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hamerstuk)
  Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35.219)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet OCW 20.. (35.320)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Plantgezondheidswet (35.083)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35.211)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Loodsplicht nieuwe stijl (35.248)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet Groningen (35.250)