Stemgedrag Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)Voor1439Tegen301

 • Voor
  15 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)
 • Voor
  15 juni 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35.635)
 • Voor
  15 juni 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie (35.730)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35.623, D)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35.623, C)
 • Voor
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)
 • Tegen
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten (35.807 / 35.808, H)
 • Tegen
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karakus (PvdA) c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808, D)
 • Tegen
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg (35.526, BH)
 • Voor
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen (35.807, G)
 • Tegen
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.526 / 35.807, BG)
 • Voor
  1 juni 2021 (Hamerstuk)
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht (35.674)
 • Voor
  1 juni 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie Uitvoeringsverordening prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (35.744)
 • Voor
  1 juni 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland (35.793)
 • Voor
  26 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808)
 • Voor
  26 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)
 • Tegen
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over niet instemmen met het Herstelfonds (35.711, H)
 • Tegen
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over het Nederlandse herstelplan (35.711, E)
 • Tegen
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) over de herstelplannen van de EU-lidstaten (35.711, F)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch Nederland (35.618)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Wet digitale melding vermissing rijbewijs (35.617)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2020 (35.664)