Prof.dr. R. Rabbinge (PvdA)Rudy Rabbinge (1946) was van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was secretaris van zijn fractie.


Anciënniteit

2926 dagen
(8 juni 1999 tot 12 juni 2007)