Prof. mr. J.W.M. Engels (D66)

Hans Engels (1951) is sinds 7 september 2004 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 7 juni 2011 vice-fractievoorzitter.

Hij was van 22 juni 2010 tot 7 juni 2011 fractievoorzitter.

De heer Engels is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ). Hij was voorzitter van de Commissie voorbereiding plenaire behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning.

Hij is hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel) en hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Personalia

 • geboren te Noordoostpolder, 21 augustus 1951  

kinderen

 • 5 dochters  

woonplaats

 • Eelderwolde, Drenthe  

Opleidingen

 • Nederlands recht: publiekrecht, Rijksuniversiteit Groningen, tot 1977  
 • promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, 10 december 1987  

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 september 2004
 • Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1 januari 2014
 • Bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden vanaf 2001 tot 1 januari 2014
 • Universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1980

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG) vanaf 2015
 • Lid visitatiecommissie-Hermans bestuurskracht Randstadprovincies vanaf 2009 tot 2010
 • Redacteur "Bestuurswetenschappen" vanaf 1 januari 2009
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe vanaf 2008
 • Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen vanaf 2008
 • Vicevoorzitter VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet (Cie-Van Aartsen vanaf januari 2007 tot juni 2007
 • Adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing) vanaf januari 2006 tot november 2006
 • Lid ministeriële stuurgroep Evaluatie Dualisering gemeenten (Cie-Leemhuis) vanaf 2004 tot 2005
 • Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten" vanaf 1 januari 2002
 • Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbanken te Groningen, Assen en Leeuwarden vanaf 1990 tot 2004

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG) vanaf 2015
 • Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1 januari 2014
 • Redacteur "Bestuurswetenschappen" vanaf 1 januari 2009
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe vanaf 2008
 • Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen vanaf 2008
 • Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten" vanaf 1 januari 2002
 • Universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1980

afgesloten

 • Lid visitatiecommissie-Hermans bestuurskracht Randstadprovincies vanaf 2009 tot 2010
 • Vicevoorzitter VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet (Cie-Van Aartsen vanaf januari 2007 tot juni 2007
 • Adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing) vanaf januari 2006 tot november 2006
 • Lid ministeriële stuurgroep Evaluatie Dualisering gemeenten (Cie-Leemhuis) vanaf 2004 tot 2005
 • Bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden vanaf 2001 tot 1 januari 2014

Partijpolitieke functies

vorige

 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 juni 2010 tot 7 juni 2011  
 • vicefractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2007 tot 22 juni 2010  
 • fractiesecretaris D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2007 tot 22 juni 2010  
 • fractievoorzitter D66 Provinciale Staten van Drenthe, van 1999 tot 2004  
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Tynaarlo, van 1998 tot 1999  
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Eelde, van 1990 tot 1991  
 • voorzitter D66 afdeling Eelde, van 1988 tot 1990  

Publicaties

 • Oratie ‘Wethouder en Collegiaal Bestuur’, ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het Recht der Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), 2015  
 • Oratie 'Eigenstandig of zelfstandig: de gekozen burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief', ter gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Universiteit Leiden (Thorbeckeleerstoel),2003  
 • De bestuurlijke organisatie van Nederland (2013), co-auteur R. Fraanje  
 • De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (met anderen, 2004)  
 • De ontwikkeling en toekomst van de "De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (met M. Nap, 2004)  
 • Het recht van initiatief (co-auteur N. Knol, 1994)  
 • De rechtsstaat herdacht (red., 1989)  
 • Constitutionele rechtspraak (co-auteur A.H.M. Dölle, 1989)  
 • Minister zonder portefeuille (dissertatie, 1987)  

Anciënniteit

4767 dagen
(7 september 2004 tot heden)