Prof. mr. J.W.M. Engels (D66)foto van Engels, J.W.M.

Hans Engels (1951) is sinds 7 september 2004 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 7 juni 2011 vice-fractievoorzitter.

Hij was van 22 juni 2010 tot 7 juni 2011 fractievoorzitter.

De heer Engels is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ). Hij was voorzitter van de Commissie voorbereiding plenaire behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning.Personalia

 • geboren te Noordoostpolder, 21 augustus 1951

kinderen

 • 4 dochters

woonplaats

 • Groningen, Groningen

Opleidingen

 • Nederlands recht: publiekrecht, Rijksuniversiteit Groningen, tot 1977
 • promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, 10 december 1987

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 september 2004
 • Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1 januari 2014
 • Bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden vanaf 2001 tot 1 januari 2014
 • Universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1980 tot 1 juni 2017

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Port of Harlingen vanaf november 2017
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG) vanaf 2015
 • Lid visitatiecommissie-Hermans bestuurskracht Randstadprovincies vanaf 2009 tot 2010
 • Redacteur "Bestuurswetenschappen" vanaf 1 januari 2009
 • Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen vanaf 2008 tot 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe vanaf 2008
 • Vicevoorzitter VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet (Cie-Van Aartsen vanaf januari 2007 tot juni 2007
 • Adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing) vanaf januari 2006 tot november 2006
 • Lid ministeriële stuurgroep Evaluatie Dualisering gemeenten (Cie-Leemhuis) vanaf 2004 tot 2005
 • Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten" vanaf 1 januari 2002
 • Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbanken te Groningen, Assen en Leeuwarden vanaf 1990 tot 2004

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Port of Harlingen vanaf november 2017
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG) vanaf 2015
 • Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1 januari 2014
 • Redacteur "Bestuurswetenschappen" vanaf 1 januari 2009
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe vanaf 2008
 • Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten" vanaf 1 januari 2002

afgesloten

 • Lid visitatiecommissie-Hermans bestuurskracht Randstadprovincies vanaf 2009 tot 2010
 • Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen vanaf 2008 tot 1 januari 2017
 • Vicevoorzitter VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet (Cie-Van Aartsen vanaf januari 2007 tot juni 2007
 • Adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing) vanaf januari 2006 tot november 2006
 • Lid ministeriële stuurgroep Evaluatie Dualisering gemeenten (Cie-Leemhuis) vanaf 2004 tot 2005
 • Bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden vanaf 2001 tot 1 januari 2014
 • Universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1980 tot 1 juni 2017

Partijpolitieke functies

vorige

 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 juni 2010 tot 7 juni 2011
 • vicefractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2007 tot 22 juni 2010
 • fractiesecretaris D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2007 tot 22 juni 2010
 • fractievoorzitter D66 Provinciale Staten van Drenthe, van 1999 tot 2004
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Tynaarlo, van 1998 tot 1999
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Eelde, van 1990 tot 1991
 • voorzitter D66 afdeling Eelde, van 1988 tot 1990

Publicaties

 • Oratie ‘Wethouder en Collegiaal Bestuur’, ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het Recht der Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), 2015
 • Oratie 'Eigenstandig of zelfstandig: de gekozen burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief', ter gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Universiteit Leiden (Thorbeckeleerstoel),2003
 • De bestuurlijke organisatie van Nederland (2013), co-auteur R. Fraanje
 • De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (met anderen, 2004)
 • De ontwikkeling en toekomst van de "De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (met M. Nap, 2004)
 • Het recht van initiatief (co-auteur N. Knol, 1994)
 • De rechtsstaat herdacht (red., 1989)
 • Constitutionele rechtspraak (co-auteur A.H.M. Dölle, 1989)
 • Minister zonder portefeuille (dissertatie, 1987)

Anciënniteit

5035 dagen
(7 september 2004 tot heden)