R.O. Martens MSc (GroenLinks-PvdA)R.O. Martens (GroenLinks-PvdA) 1

Randy Martens is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: randy.martens@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren 13 december 1987

 

woonplaats

 • Groningen, Groningen

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor het opzetten en vormgeven regionaal traineeshipprogramma voor provincie in samenwerking en leidinggevende traineepool.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Normaal dienstverband

 • beschrijving: Host van podcast Studio Tegengif over economie, politiek en de publieke sector

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Er is sprake van een niet kostendekkend donatiemodel

afgesloten

 • beschrijving: Chef kabinet commissaris van de Koning

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Algemene Economie, Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Verantwoordelijk voor het opzetten en vormgeven regionaal traineeshipprogramma voor provincie in samenwerking en leidinggevende traineepool.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Normaal dienstverband

 • beschrijving: Chef kabinet commissaris van de Koning

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Met twee kleine teams actief op evaluatie Woningwet en fiscale behandeling woningcorporaties zoals ATAD en Verhuurderheffing.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Bij de directie Woningmarkt werk ik als econoom aan beleid en advisering rond de hypotheekmarkt (bijv. leenregels), het Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en de verduurzaming van de koopsector.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Trainee "De directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) is de economische denktank van het ministerie van Financiën en heeft overzicht over het hele financieel-economische beleid. AFEP analyseert en adviseert over lopende beleidsvraagstukken vanuit een economische invalshoek met oog voor effect op economie, markten en samenleving."

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Host van podcast Studio Tegengif over economie, politiek en de publieke sector

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Er is sprake van een niet kostendekkend donatiemodel


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Voorzitter afdelingsbestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Partijbestuurslid. Verantwoordelijk voor communicatie, fondsenwerving, werving en behoud jonge mensen. Het Landelijk Partijbestuur heeft een collegiale verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de verkiezingslijsten en het landelijk en Europees verkiezingsprogramma.

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Lid van de Raadscommissies Ruimte en Wonen, Financiën en Veiligheid, begeleidingscommissie stationsgebied. Medeauteur verkiezingsprogramma 2014 - 2018.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Publicaties

 • Https://wbs.nl/publicaties/niet-ingrijpen-op-de-woningmarkt-geen-optie, 15 oktober 2019

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • betaald door: Burgemeester Leeuwarden en CdK Fryslân

  waarde: 100 (inschatting)

 • betaald door: Gemeente en provincie Groningen

  waarde: 80 euro (inschatting)


Anciënniteit

401 dagen
(13 juni 2023 tot heden)