28.116

Verlenging geldigheidsduur Tweede Structuurschema Verkeer en VervoerDeze Planologische Kernbeslissing (pkb) betreft de vijfde partiële herziening van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2). Dit besluit doorloopt de verkorte pkb-procedure.

Met deze wijziging wordt beoogd de geldigheidsduur van het SVV-2 zodanig te verlengen dat het Structuurschema van kracht blijft zolang de PKB Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (27.455) niet in werking is getreden.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft deze PKB op 20 december 2001 goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 15 januari 2002 (stilzwijgend) ingestemd met deze pkb.


Kerngegevens

ingediend

23 november 2001

titel

Vijfde partiële herziening Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (verlenging van de geldigheidsduur)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

  • 20 december 2001
    behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 39: blz. 2889