Planning activiteiten commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)Er zijn geen commissie-activiteiten gepland.

Deze agenda kan nog gewijzigd worden.