Planning activiteiten commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN)