Planning activiteiten commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), voor Justitie (Just.) en voor de JBZ-Raad