Planning activiteiten commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)