Planning activiteiten commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)