Plenair De Boer bij stemming Aanpassingswet WNTVerslag van de vergadering van 17 juni 2014 (2013/2014 nr. 34)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.48 uur


Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de wet normering topinkomens niet, of niet langer, zal gelden voor anbi-instellingen. De ratio daarachter is dat dit niet via de WNT geregeld zou moeten worden, maar via de normering van de anbi-regels zelf. Daarin kunnen wij ons op zich vinden. Wij vinden het echter problematisch dat er in de schriftelijke ronde geen klip-en-klaar antwoord gekomen is op onze vragen over de manier waarop dit dan geregeld zal worden via de anbi-regels, en op welk moment. Wij gaan ervan uit dat dit antwoord er alsnog komt, en alles afwegende zullen wij voor dit wetsvoorstel stemmen, maar dat doen wij dus met de nodige reserves.