Plenair Hermans bij stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 14 oktober 2014 (2014/2015 nr. 4)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 23.06 uur


De heer Hermans (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie heeft er in het algemeen sympathie voor om een bezuinigingsmaatregel pas in te voeren nadat het debat is gevoerd. In de overwegingen van de motie worden echter al conclusies getrokken. Het zou het beste zijn als de heer Kox de motie zou aanhouden, zodat we met elkaar het brede debat kunnen voeren. Mocht hij de motie toch in stemming brengen, dan zal mijn fractie tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u. Ik zie geen reactie bij de heer Kox en ga er dus van uit dat de motie in stemming gebracht wordt.