Plenair De Lange bij stemming Verzamelwet pensioenen 2014Verslag van de vergadering van 9 december 2014 (2014/2015 nr. 12)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.57 uur


De heer De Lange (OSF):

Voorzitter. Over de Verzamelwet pensioenen hebben wij vorige week geprobeerd een debat te hebben. Helaas mocht het resultaat die naam niet hebben. Bovendien is van de kant van de regering onjuiste en onvolledige informatie aangeleverd. Het zal duidelijk zijn dat mijn fractie op die basis niet voor het wetsvoorstel zal stemmen.