Plenair De Lange bij stemming Begroting Veiligheid en JustitieVerslag van de vergadering van 20 januari 2015 (2014/2015 nr. 17)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.58 uur


De heer De Lange (OSF):

Voorzitter. Ik kan kort zijn. Wat nu nog recht is, moet vandaag niet krom worden. Voor de zekerheid zal mijn fractie tegen de begroting stemmen.

De voorzitter:

Ik stel vast dat geen van de andere leden een stemverklaringen wil afleggen.