Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Swagerman bij stemming Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkingVerslag van de vergadering van 24 november 2015 (2015/2016 nr. 9)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.42 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Swagerman (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie heeft begrip voor de ratio van dit voorstel, te weten het terugdringen van recidive bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een cruciale consequentie van de voorgestelde regeling is dat toezicht levenslang vorm kan krijgen. Dat vereist zorgvuldige waarborgen. In de vraagstelling van mijn fractie in de schriftelijke procedure is dat in meerdere opzichten tot uitdrukking gebracht. Wij danken de staatssecretaris voor de uitvoerige en adequate beantwoording van deze vragen. Kernpunt daarin is dat het uiteindelijk te allen tijde de rechter is die bepaalt hoe vaak, hoe lang en in welke modaliteiten dat toezicht plaatsvindt. Dat stelt mijn fractie in zodanige mate gerust dat wij voor dit wetsvoorstel zullen stemmen. Mijn fractie grijpt dit standpunt ook aan om er de suggestie aan te koppelen om in de discussie over levenslang gestraften een voorstel in te richten waarbij ook periodiek door de rechter de noodzaak van voortzetting van een dergelijke straf wordt getoetst.

De voorzitter:

Dat is iets meer dan een stemverklaring over het voorliggende wetsvoorstel. Maar goed, het is gebeurd, maar niet meer. Het woord is aan de heer Engels, maar geen toevoegingen.