Plenair Kops bij stemming moties Publieke mediadienstVerslag van de vergadering van 15 maart 2016 (2015/2016 nr. 23)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie stemt voor de motie-Atsma c.s. waarin wordt opgeroepen om het wetsvoorstel aan te houden. Als de wet toch in stemming komt, en daar ziet het helaas naar uit, zullen wij uiteraard tegen de wet stemmen. De Mediawet is broddelwerk en het debat was ronduit merkwaardig. Zelfs onze eigen Kamervoorzitter heeft aangegeven dat er "een bijzondere weg wordt gevolgd". Na afloop van het debat uitte zij haar zorgen over "de gang van zaken, gezien de staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer". De PVV-fractie onderstreept deze wijze woorden. Het lijkt er echter op dat een meerderheid in deze Chambre de réflexion wars is van enige réflexion en meer waarde hecht aan de in de achterkamertjes van de staatssecretaris gekregen cadeautjes.

De voorzitter:

Mijnheer Kops, het is een stemverklaring. Wilt u het kort houden?

De heer Kops (PVV):

De PVV-fractie vraagt zich daarom af of de staatssecretaris en de leden die zo dadelijk voor de wet zullen stemmen, deze Kamer nog wel serieus nemen.