Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming Intrekken NederlanderschapVerslag van de vergadering van 7 februari 2017 (2016/2017 nr. 17)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.44 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Mijn fractie steunt de drie wetsvoorstellen. Ten aanzien van de motie wenst mijn fractie nog het volgende op te merken. De minister van Veiligheid en Justitie wees er vorige week terecht op dat hij formeel gesproken niet verplicht wordt ambtshalve beroep in te stellen. Met het door de rechtbank ontvangen van de kennisgeving van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap wordt degene die het betreft, geacht beroep te hebben ingesteld. Met deze juridische fictie komt het er materieel op neer dat de minister verplicht wordt ambtshalve beroep in te stellen. Met deze nadere precisering stemt mijn fractie in met de motie.