Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming Vergoeding van affectieschadeVerslag van de vergadering van 10 april 2018 (2017/2018 nr. 26)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek introduceren van affectieschade als schadevorm die in aanmerking kan komen voor vergoeding is een principiële stap. Een eerder, vergelijkbaar wetsvoorstel sneuvelde in deze Kamer, onder andere door een tegenstem van mijn fractie. Nu in dit wetsvoorstel overzichtelijke, vaste vergoedingen worden geïntroduceerd en de kring van aanspraakgerechtigden beperkt is, terwijl de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade voor slachtoffers en nabestaanden zo veel kan betekenen — zij ervaren dit als een vorm van erkenning van leed en als een zekere genoegdoening — is mijn fractie bereid om die principiële stap te zetten. Mijn fractie zal daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Meneer Ruers.