Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragenVerslag van de vergadering van 9 april 2019 (2018/2019 nr. 25)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.53 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Dank u wel, meneer de voorzitter. Noch het rapport van de commissie-Remkes, noch de derde termijn vorige week van de behandeling van dit wetsvoorstel hebben de twijfels bij mijn fractie over dit wetsvoorstel weggenomen. Het vergroten van parlementaire betrokkenheid en versterking van de legitimiteit van de goedkeuring van EU-verdragen is een doel dat mijn fractie onderschrijft. Mijn fractie heeft twijfels gehouden over de effectiviteit van het wetsvoorstel zelf. Ook vraagt zij zich af of goedkeuring met een gekwalificeerde meerderheid geen onnodig hoge drempel opwerpt en of er nog überhaupt EU-verdragen goedgekeurd zullen worden. Om deze redenen zal zij tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.