Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming moties Wet arbeidsmarkt in balansVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.29 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (Fractie Duthler):

Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb niet meegedaan aan het debat en heb behoefte om nog een korte toelichting op mijn stemgedrag te geven. Hoewel er nog verschillende haken en ogen zitten aan het wetsvoorstel en het wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van een totaalpakket aan maatregelen en wetsvoorstellen dat we nog niet kennen of behandeld hebben, acht mijn fractie dit wetsvoorstel een goede stap in de richting naar meer balans op de arbeidsmarkt: vast minder vast en flexibel minder flexibel. Wij zullen dit wetsvoorstel steunen. Positieve aspecten die opvallen, zijn onder meer de ketenregeling en de introductie van de i-grond, de cumulatiegrond. Mijn fractie is het eens met de uitzondering die de SGP-fractie wil maken op dit laatste punt voor gewetensbezwaarden en zal haar motie dan ook steunen. Datzelfde geldt voor de motie-Van de Ven/Oomen/Ruijten c.s.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Ik kijk nogmaals rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 35074, letter H. Dat is de motie-Schalk c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar. We stemmen bij zitten en opstaan.