Plenair Nicolaï bij voortzetting behandeling Aanvullingswet geluid OmgevingswetVerslag van de vergadering van 18 februari 2020 (2019/2020 nr. 21)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.57 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Ik dank de minister voor de beantwoording, maar ik had twee vragen gesteld, terwijl er een is beantwoord. De andere vraag sluit aan bij de opmerking van de minister dat het ook een terrein kan zijn dat binnen één gemeente ligt. Als ik het goed begrijp, zou er dan ingegrepen kunnen worden omdat er een, die ene gemeente overstijgend, provinciaal belang zou kunnen zijn. Maar is daar in de Omgevingswet dan niet al in voorzien? Hebben wij deze motie daar dan voor nodig?

De voorzitter:

Dan wenst de heer Crone de regering nog in derde termijn te interrumperen.