Plenair Van Ballekom bij stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklarenVerslag van de vergadering van 6 april 2021 (2020/2021 nr. 33)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. De VVD kan dit verzoek om drie redenen niet honoreren. Ten eerste, als je lid bent van een club, dien je contributie te betalen. Ten tweede, het is wel van belang om te weten hoe hoog de rekening uiteindelijk uitvalt. Dat is, zoals ook door de heer Van der Linden is gezegd, afhankelijk van een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. Ten derde, het is ook van belang om te weten welke spelregels van kracht zijn. Daar doet het Hof van Justitie in Luxemburg nog een uitspraak over naar aanleiding van de rechtszaak die aangespannen is door Hongarije en Polen. Dus vandaar dat de VVD de vraag heeft gesteld of de regering er bezwaar tegen zou hebben wanneer wij als Eerste Kamer als laatste dit besluit zouden willen ratificeren, zodat er duidelijkheid is over alle spelregels rondom het Eigenmiddelenbesluit. Maar dat betekent niet dat we het controversieel willen verklaren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Wenst een van de andere leden hierover het woord?

Het woord is aan de heer Backer namens de fractie van D66.