Plenair Van Ballekom bij stemming moties, ingediend bij het debat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overhedenVerslag van de vergadering van 18 mei 2021 (2020/2021 nr. 37)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie is ook voor versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat hoeft in het geheel niet ten koste te gaan van de leidende rol van het ministerie van Financiën. Dat is natuurlijk een beetje nonsens. Zulke zaken regel je niet per motie, maar in een regeerakkoord. Daar is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken zelf verantwoordelijk voor. Dat is de reden waarom ons kwartje richting de heer Rombouts valt en niet richting de heer Kox.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. De heer Van Hattem namens de PVV.