Plenair Van Ballekom bij stemming moties Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese UnieVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.47 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. Geen van de ingediende moties zal mijn fractie steunen, ook niet de inhoudelijk sympathieke motie van collega Karimi over de rechtsstatelijkheid. Dat doe ik niet omdat ze wat onaardig was in eerste termijn, want rancuneus ben ik nou eenmaal niet, maar omdat de minister heeft gezegd dat die motie moeilijk uitvoerbaar is. Onuitvoerbare moties steunt mijn fractie niet. Dit geeft overigens wel aan dat op het terrein van rechtsstatelijkheid nog een slag te winnen is. Daar hebben we ons voor ingezet.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Dan zie ik de heer Nicolaï staan namens de Partij voor de Dieren, maar dat is niet met het oog op het afleggen van een stemverklaring. Heeft een van de overige leden nog een stemverklaring? Ja, de heer Essers namens het CDA.