Plenair Hiddema bij stemming (hoofdelijk)Verslag van de vergadering van 18 oktober 2022 (2022/2023 nr. 4)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.55 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Hiddema i (Fractie-Frentrop):

Voorzitter. Ik zeg ter geruststelling van eenieder: als je in dit land relzuchtig een hulpverlener fysiek belaagt, is er geen rechter te vinden die een dergelijk iemand niet opsluit. Dat is de praktijk; het gebeurt helemaal niet. Dit is dus een schijnoplossing voor een schijnprobleem. Dat heet "populisme", en daar zijn wij tegen.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem uit te brengen met het woord "voor" dan wel "tegen", zonder enige bijvoeging. De stemming begint bij nummer 32, en dat is de heer Hiddema.

(Hilariteit)