EK 1999-2000 nr. 160

Raming Eerste Kamer 2001Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2001. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de Raming door de Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2001.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2000

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

1 januari 2001 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001


Documenten