Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00684

Toezegging 1%-grens tijdens interimperiode (30489)De minister deelt mee dat tijdens de interimperiode een grens van 1% zal worden gehanteerd en dat deze zal worden vastgelegd in de AMvB-nibm.


Kerngegevens

Nummer T00684
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_4
Status voldaan
Datum toezegging 26 september 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Brief
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen luchtkwaliteitseisen
Kamerstukken Luchtkwaliteitseisen (30.489)


Opmerking

Afdoening door ministeriële regeling niet in betekenende mate dd 15 november 2007

Uit de stukken

Brief 30489, N (26 september 2007)

Minister Cramer:

“Voorts informeer ik u in deze brief over de voornemens van het kabinet om invulling te geven aan nibm gedurende de periode dat er nog geen definitief vastgesteld NSL is (de interimperiode). (…) Vaststelling van het NSL moet wachten op de nieuwe richtlijn en de derogatie omdat het NSL is gericht op het bereiken van de grenswaarden op de tijdstippen die de nieuwe richtlijn (inclusief de derogatie) bepaalt. Een eerdere vaststelling is niet haalbaar, omdat het NSL dan niet zou voldoen aan de geldende normen. (…) Indien het voorliggende wetsvoorstel dit najaar in werking zou kunnen treden is sprake van een periode dat de wet al wél van kracht is maar er nog geen definitief vastgesteld NSL is (dit is de interimperiode, tot begin 2009). (…) Het kabinet is voornemens een grens van 1% te hanteren voor deze tijdelijke interimperiode en deze vast te leggen in de AMvB-nibm. (…) De tijdelijke 1% grens zal ook in de AMvB nibm worden opgenomen, zodat geen latere wijziging van dat besluit nodig zal zijn. De tijdelijke 1% grens vervalt op het tijdstip dat het NSL definitief wordt vastgesteld.”


Brondocumenten


Historie