Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00683

Toezegging Aanbieding NSL (30.489)De minister zegt toe het NSL gelijktijdig aan beide Kamers der Staten-Generaal aan te zullen bieden en bevestigt dat beide Kamers worden betrokken bij de vaststelling of wijziging van de NSL.


Kerngegevens

Nummer T00683
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_3
Status voldaan
Datum toezegging 10 juli 2007
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen NSL
Kamerstukken Luchtkwaliteitseisen (30.489)


Uit de stukken

Handelingen EK, 2006-2007 (38)

Blz. 1224

Minister Cramer: (...) Verschillende sprekers hebben gevraagd naar de betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de vaststelling van het NSL. Daarover wil ik kort zijn. Ik heb begrip voor de argumenten van de Kamer. Ik zeg toe het NSL gelijktijdig aan beide Kamers der Staten-Generaal te zullen aanbieden. Dit zal wettelijk worden verankerd in de eerdergenoemde implementatiewet. (...) Daarnaast zal voor de vaststelling of wijziging van het NSL niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer gehoord worden. Deze beide processen worden gelijkgeschakeld om onnodig tijdverlies in dit urgente dossier te voorkomen. Ik ben voornemens dit in de toekomstige implementatiewet ook wettelijk te verankeren. 


Brondocumenten


Historie