T00818

Toezegging Administratieve lasten artikel 91 (28.494/29.359)De minister van VWS zegt mevrouw Dupuis toe de komende tijd art. 91 te toetsen op de administratieve lasten voor de farmaceutische industrie.


Kerngegevens

Nummer T00818
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_3
Status voldaan
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. H.M. Dupuis (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen administratieve lasten
Geneesmiddelenwet
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 18-621

Minister Hoogervorst: (...) Mevrouw Dupuis heeft gevraagd waarom ik herinneringsreclame onmogelijk maak. Het is niet mijn doel herinneringsreclame onmogelijk te maken. Wel moet reclame in het belang van de volksgezondheid aan bepaalde minimumeisen voldoen. De reclame moet bepaalde essentiële gegevens bevatten. Het alleen noemen van de merknaam van het geneesmiddel is daarmee volgens mij niet in overeenstemming en ondermijnt ook het doelmatige geneesmiddelengebruik. Het voorschrijven op stofnaam heeft de voorkeur en verlaagt de kosten in de gezondheidszorg, wat uiteindelijk de patiënt ten goede komt. Het lijkt mij geen zware eis aan een geneesmiddelenfabrikant dat de stofnaam ook moet worden vermeld.

Mevrouw Dupuis (VVD): Ik begrijp het antwoord wel, maar u kunt toch niet in goed vertrouwen zeggen dat artikel 91 slechts een enkele toevoeging vereist bij de herinneringsreclame? Er staat een gigantische lijst van documenten die erbij moeten worden geleverd. Het lijkt mij ook zo onpraktisch. (...) In mijn ogen wordt met artikel 91 een overmatig zware druk uitgeoefend. (...)

Minister Hoogervorst: Wij zijn op alle punten bezig om de regelgeving op het gebied van de administratieve lasten tegen het licht te houden. Ik zeg met alle plezier toe dat ik dat de komende tijd met dit artikel zal doen.


Brondocumenten


Historie