T00265

Toezegging Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken (ex NAVO)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe het advies van de Raad van State over de regelgevende agentschappen samen met de kabinetsreactie op dit advies op korte termijn aan beide Kamers te zenden.


Kerngegevens

Nummer T00265
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_9
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1303

Blz. 1256

De heer Van der Linden (CDA):

(…)

Hoe staat het met het advies dat deze Kamer aan de Raad van State heeft gevraagd inzake de agentschappen? Ik heb begrepen dat er al sinds februari een concept op het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt. Is dat juist? Wanneer kan deze Kamer dat advies tegemoet zien? Waarom duurt het zo lang? Hoe staat het met de discussie over het agentschap in Wenen, waar deze Kamer een Kamerbrede motie over heeft aanvaard?

(…)

Blz. 1303

Minister Bot:

(…)

Tot slot kom ik op het advies van de Raad van State over de regelgevende agentschappen. De heer Van der Linden vroeg daarnaar. Ik heb het advies van de Raad

van State inmiddels ontvangen en zal het op korte termijn met de reactie van de regering aanbieden aan de beide Kamers.

(...)Historie

 • 2 juni 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DIE-844/06
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan