T00261

Toezegging Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken (ex NAVO)De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe – in Europees verband – te zullen nagaan of de Iraanse organisatie Mujahedi-e Khalq van de terrorismelijst kan worden verwijderd.


Kerngegevens

Nummer T00261
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_5
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Dit najaar zal het Europese Hof (Gerecht van Eerste Aanleg) uitspraak doen in de zaak die door de MKO/National Council of Resistance is aangespannen tegen de plaatsing op de EU-lijst. Na de uitspraak zal de minister van Buitenlandse Zaken het parlement inlichten. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1298 en 1309

Blz. 1298

De heer Kox (SP):

(…)

Mijn vraag aan u is dezelfde als die welke de afgelopen sessie in Straatsburg aan parlementariërs in heel Europa is gesteld: wilt u nagaan of de plaatsing van deze organisatie [= Mujahedi-e Khalq] op de terrorismelijst wel terecht is? Is dat niet het geval, dan moet de organisatie daarvan worden geschrapt, want verzet moet je volgens mij zo ruim mogelijk steunen.

(…)

Blz. 1298

Minister Bot:

(…)

Ik zeg u gaarne toe dat wij in navolging van oproepen die al zijn gedaan, zullen nagaan of deze organisatie inmiddels van die lijst kan worden verwijderd. Dat moet natuurlijk gezamenlijk met de leden van de Europese Unie worden bekeken.

(...)

Blz. 1309

Minister Bot:

(…)

Ik heb overigens begrepen dat er inderdaad gekeken wordt naar Mojahedin. Maar goed dat is een ander chapiter en ligt iets ingewikkelder dan ik aanvankelijk dacht.

(…)

De heer Van Thijn (PvdA):

De minister zei dat er gekeken wordt naar die Iraanse oppositiepartij en dat het iets ingewikkelder lag dan hij aanvankelijk dacht. Krijgen wij daarvan bericht?

Minister Bot:

De AIVD heeft de Mojahedin niet als dreiging tegen Nederland aangemerkt, wel in andere

landen. De Belgische Senaat pleit voor een onderzoek naar die listing en niet naar die listing zelf. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Wij zullen daar even goed naar kijken.

De heer Van Thijn (PvdA):

Dat gaan wij dus ook doen. De Eerste Kamer krijgt dus bericht?

Minister Bot:

Zodra ik nadere informatie heb, wordt de Kamer uiteraard ingelicht.Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief PPZ-TMO 059/07 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan