T00260

Toezegging Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken (ex NAVO)De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe bereid te zijn de Eerste Kamer nader te informeren over de wijze waarop de EU zal nagaan hoe het Palestijnse volk (financieel) gesteund kan worden.


Kerngegevens

Nummer T00260
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_4
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Het Kwartet (EU, VS, Rusland, VN) heeft op 9 mei jl. eensgezind steun uitgesproken voor de oprichting van een zogenoemd Tijdelijk Internationaal Mechanisme (TIM) voor hulp aan de Palestijnse bevolking. Doel van het TIM is de Palestijnse bevolking direct, dus zonder tussenkomst van de door Hamas geleide Palestijnse regering, te ondersteunen bij het voorzien in de basisbehoeften, zodat een humanitaire crisis kan worden voorkomen. Tevens is afgesproken dat de Europese Commissie het voortouw zou nemen bij het vormgeven van het TIM.

De Europese Commissie heeft vervolgens een mechanisme opgezet dat bestaat uit drie loketten;

1. ‘Emergency Services Support Programme’: een bestaand Wereldbank fonds voor niet-salarisuitgaven van de PA voor sociale basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg.
2. ‘Interim Emergency Relief Contributions’: een bestaand EU-programma voor de financiering van essentiële openbare nutsvoorzieningen.
3. Een nieuw fonds voor vergoedingen aan werknemers en gepensioneerden uit de publieke sector met een laag inkomen en economisch kwetsbare groepen (gehandicapten, ouderen, etc).

Staf van de Commissie werkt op dit moment, in samenwerking met President Abbas en de vertegenwoordigingen van de EU-lidstaten in de Palestijnse Gebieden, aan de implementatie van het TIM. Betalingen uit loket 1 van niet-salarisuitgaven voor sociale basisvoorzieningen zullen waarschijnlijk in oktober starten. Uit loket 2 is inmiddels onder meer brandstof gedistribueerd voor noodgeneratoren van Palestijnse ziekenhuizen. In het kader van loket 3 zijn in augustus jl. betalingen gedaan aan overheidspersoneel in de gezondheidszorg met lage inkomens. Het programma zal zich verder richten op lage inkomensgroepen uit andere overheidssectoren en de economisch kwetsbare groepen. Betalingen uit het mechanisme zijn gebonden aan stringente internationale controle.

Nederland heeft in juni van dit jaar besloten 5 miljoen euro bij te dragen aan loket 3 van het TIM.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1296

Blz. 1296

Mevrouw Meulenbelt (SP):

(…)

U legt de Palestijnse regering normen op waaraan zij moet voldoen voordat zij weer geld krijgt. Tegen Israël worden geen sancties ingesteld als het niet aan de voorwaarden voldoet.

(…)

Blz. 1296

Minister Bot:

(…)

Dat is een verschil in appreciatie. Wij leggen normen aan omdat Hamas duidelijk niet aan drie voorwaarden voldoet. De vernietiging van Israël kan geen optie zijn voor een democratische staat. U hebt het over het stoppen van geldstromen. Ik herhaal dat de EU

als enige steeds bereid is om na te gaan hoe het Palestijnse volk gesteund kan worden. Ik ben bereid, u daarover nader te informeren. De EU heeft ook de afgelopen maanden als enige daadwerkelijk betaald.

(...)Historie

 • 18 oktober 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - BSG-187/06
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan