T00264

Toezegging Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken (ex NAVO)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe te bezien of in het licht van de recente ontwikkelingen actualisering van de notitie ’’Verre buren, goede vrienden’’ mogelijk is.


Kerngegevens

Nummer T00264
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_8
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1302

Blz. 1259

De heer Van der Linden (CDA):

(…)

De kracht van Europa is daarbij dat zij daaraan vanuit de veelheid van haar delen en haar historische banden die samenwerking gestalte kan geven, hopelijk beter gecoördineerd. Nederland kan daarbij een eigen en belangrijke rol spelen. Zoals gezegd waardeert mijn fractie de initiatieven van de minister buitengewoon. De CDA-fractie zou het op prijs stellen als deze neergeslagen worden in een samenhangende beleidsnotitie waarin economische en politieke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking naar zowel het bilaterale- als multilaterale niveau worden beschreven en geconcretiseerd.

Ik verzoek de minister om hierop te reageren en aan deze wens tegemoet te komen.

(…)

Blz. 1302

Minister Bot:

(…)

De heer Van der Linden heeft gevraagd om een beleidsnotitie. Ik ben gaarne bereid om te bezien of in het licht van de recente ontwikkelingen actualisering van de notitie ’’Verre buren, goede vrienden’’ mogelijk is.

(...)Historie

 • 14 juni 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DHW/DH-002/06
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan