T01677

Toezegging Bij onderhandelingen in Brussel inzetten om acquis van het wetsvoorstel te behouden (31.766)De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Duthler en Franken, toe om zich bij de Europese onderhandelingen over het richtlijnvoorstel collectief beheer sterk te maken voor behoud van het acquis van het wetsvoorstel.


Kerngegevens

Nummer T01677
Status voldaan
Datum toezegging 5 maart 2013
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen auteursrechten
collectieve beheersorganisaties
richtlijnen
Kamerstukken Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31.766)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 19 - blz. 13

De heer Franken (CDA):

Deze wet zal op korte termijn worden "overruled" door een richtlijn die ter implementatie aan de Staten-Generaal zal worden voorgelegd. Dat betekent dat er veranderingen op til zijn. Zal de staatssecretaris zich toch sterk maken om "het acquis" van deze wet te behouden? Met belangstelling wacht ik de antwoorden van de staatssecretaris af.

Handelingen I 2012-2013, nr. 19 - blz. 14

Mevrouw Duthler (VVD):

Mijn fractie vraagt zich wel af of de regering met dit wetsvoorstel niet te veel vooruitloopt op de richtlijn en het risico loopt dat ze over een paar jaar met een nieuw wetsvoorstel moet komen ter implementatie van de richtlijn.

Handelingen I 2012-2013, nr. 19 - blz. 28

Staatssecretaris Teeven:

De heer Franken en mevrouw Duthler hebben gevraagd of ik mij bij de Europese onderhandelingen over het richtlijnvoorstel collectief beheer sterk zal maken om het acquis van de wet te behouden. Ja, dat zal ik doen.

Handelingen I 2012-2013, nr. 19 - blz. 31

De heer Franken (CDA):

Ik ben blij met de toezegging dat de staatssecretaris het acquis van deze wet zal proberen te behouden bij zijn werkzaamheden in Brussel.


Brondocumenten


Historie