Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01280

Toezegging Brief naar betrokkenen over expliciete toestemming voor specifieke situaties (31.466)De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Dupuis en het lid Ten Horn, toe dat er een brief wordt gestuurd naar de burger en naar de mensen die werkzaam zijn in het veld over expliciete toestemming voor specifieke situaties.


Kerngegevens

Nummer T01280
Status voldaan
Datum toezegging 10 mei 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. H.M. Dupuis (VVD)
dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Onderwerpen brief
expliciete toestemming
specifieke situaties
Kamerstukken Elektronisch patiëntendossier (31.466)


Uit de stukken

EK 31.466 AB, verslag mondeling overleg, blz. 10-12

Mevrouw Ten Horn (SP): "Over de communicatie- en informatieplannen is vorig jaar een motie in de Kamer aangenomen. We zijn benieuwd wat voor een communicatie de minister naar de burger wil plegen. Haar voorganger, minister Klink, heeft iedereen persoonlijk geschreven. De burger wacht nu af hoe het verder gaat en wat er verdergaat en wat niet. De vraag is dus hoe de minister van plan is, de motie van vorig jaar over een goede en heldere communicatie naar de burger in deze situatie op te pakken."

Minister Schippers: " Zodra er helderheid is zal ik met de burger communiceren. Dan krijgt iedereen een brief over de stand van zaken in het systeem. Dat lijkt mij heel belangrijk. Het tweede punt is dat je communicatie met het veld hebt en het veld weer met zijn patiënten. Daar hebben wij een subsidie voor gegeven. Die subsidie was bedoeld om het LSP uit te leggen. Het LSP is er niet meer, maar de subsidie wel, dus het lijkt mij handig dat die wordt gebruikt om de nieuwe situatie uit te leggen. Ik maak een plan waarin staat wat we richting deze of gene communiceren, zodat er een overzicht is van wat er zoal aan wie wordt gecommuniceerd. Dat doe ik pas als na die elfde juli hoe en wat echt helder is, anders wordt het te verwarrend en zit ik er wellicht net iets naast, waardoor twee maanden later de tone of voice net verkeerd blijkt te zijn. Dat vind ik jammer, want dan maak je mensen alleen maar… We hadden eigenlijk al een brief op het ministerie klaarliggen, maar vroegen ons toen met elkaar af of het wel handig was om die te versturen. Het kon namelijk net even iets anders gaan, waardoor we meer verwarring dan helderheid zouden hebben verschaft. Is het ontzettend belangrijk dat we het nu doen of kunnen we het uitstellen? Wij hebben gekozen voor helderheid en voor het in een keer goed vertellen aan de mensen die het betreft. Wij vinden dat belangrijker dan snelheid. Wij doen het dus na die elfde, als we scherp hebben wat we willen dat er gaat gebeuren, want dan doen wij het in een keer goed."

Mevrouw Ten Horn (SP): "Mag ik hier eventjes op doorgaan? Mij lijkt hier op zichzelf veel voor te zeggen, maar de minister zegt: "de mensen die het betreft". Net hoorde ik ook al "de mensen die in het systeem zitten". Ik denk dat "de mensen die het betreft" gewoon elke burger in Nederland is, of die nu in het systeem zit, bezwaar gemaakt heeft of in afwachting is. Een heleboel mensen zijn doelbewust in afwachting van het nemen van een beslissing, dus …"

Mevrouw Ten Horn (SP): "Ik ben benieuwd naar wat er in het plan over gedifferentieerde communicatie komt te staan, maar ik denk wel dat het elke burger in Nederland betreft. Mijn tweede punt roerde mijn fractiegenoot net al aan: communicatie na 11 juli a.s., dus in de vakantie, is heel erg ongelukkig met al die brievenbussen van de burgers die overal dichtzitten."

Minister Schippers: "Ik ben het ermee eens dat het van belang is dat er richting elke burger wordt gecommuniceerd, aangezien sommige mensen denken dat ze er al in zitten maar er helemaal niet in zitten, maar dat het wel gedifferentieerd moet gebeuren. De brief die je stuurt naar iemand die in het LSP zit, zal wellicht wel anders zijn dan aan iemand die daar niet in zit, maar dat hangt weer van de situatie af. Laten we een en ander eerst even helder bekijken en opschrijven, zodat iedereen mee kan kijken of er iets vergeten is -- het is altijd prettig als er mensen meekijken -- en daarna daadwerkelijk besluiten naar welke groep we wat doen. De subsidies zijn toch al verleend, dus ik wil helemaal geen gedoe met terughalen. Het is een andere situatie, dus de subsidie kan mooi worden gebruikt om het andere verhaal te vertellen en om aan te geven wat er verder gaat gebeuren. Het is waar dat 11 juli in de vakantieperiode valt, al is dan natuurlijk niet iedereen massaal op vakantie. Hoe dan ook is het rot. Toch vind ik het lastig om nog eens twee maanden te wachten, want dan is het september. Ter zake moeten wij nog een afweging maken, maar we hebben allerlei communicatiemensen in dienst, dus ik stel voor dat zij hun werk doen en eraan meeschrijven. Ik zal deze kwestie in het plan aan de orde stellen, zodat zij wordt meegenomen, maar ik heb onvoldoende verstand van het eventuele effect daarvan, dus dat vraag ik gewoon even aan de mensen die daarvan wel verstand hebben."

Mevrouw Ten Horn (SP): "Ik begrijp dat u het vraagt aan mensen die verstand hebben van communicatie, maar ik denk dat het ook belangrijk is om het te vragen aan mensen die verstand hebben van waarnemingssituaties en van alle zorgverlening in de zomerperiode. Als een patiënt een vraag aan zijn hulpverlener heeft, moeten er niet allemaal waarnemers zitten."

Minister Schippers: "Het is een beetje een afweging. Tegenwoordig gaan mensen natuurlijk wel zeer gespreid op vakantie. Ik heb ook een kind. Die heeft altijd vrij als ik werk. Nee, dit slik ik in. Ik laat het gewoon even bekijken door mensen die weten hoeveel procent van Nederland er op een bepaald moment niet is en of het daardoor lastig is of meevalt. Laten we het zo afspreken. Ik zal aan dit punt in ieder geval aandacht besteden."


Brondocumenten


Historie