T00944

Toezegging Brief van de president-directeur van De Nederlandsche Bank via de minister van Financiën aan de Kamer inzake het ‘niet begrijpen’ en ‘niet kunnen zien’ van ingewikkelde financiële producten op de balansen van financiële instellingen (31.700)De minister van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van vragen van de leden Biermans en Van Driel, een brief te sturen met daarin de opinie van de president-directeur van De Nederlandsche Bank over het ‘niet begrijpen’ en het ‘niet kunnen zien’ van ingewikkelde financiële producten op de balansen van financiële instellingen.


Kerngegevens

Nummer T00944
Status voldaan
Datum toezegging 25 november 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen De Nederlandsche Bank
financiële instellingen
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, 10 - 501

(...) 

De heer Van Driel (PvdA): Hoe kan het nu dat die banken van alles "off balance" hebben, dat De Nederlandse Bank of een andere toezichthouder dat ook ziet, dat dit in de kwartaalstatus is opgenomen en dat men het niet begrijpt, maar er verder gaan vragen over stelt of niet op ingaat? Ik snap niet dat zoiets kan. Heeft een toezichthouder dan het idee: ik ben dom als ik het niet begrijp.

De heer Biermans (VVD): Ik zit ook met die vraag. Hebben wij het nu over niet snappen? Als je iets niet snapt, dan kun je het vragen, zodat je het wel snapt. Of is er sprake van dat je iets niet weet? Dat is dan weer een ander thema. Als je iets niet weet, dan kan ik het snappen of niet snappen. Maar ik zal er dan in elk geval niet naar vragen, omdat het gewoon niet ken. Gaat het nu om niet weten of niet snappen?

(...)

De heer Van Driel (PvdA): Ik zou verschrikkelijk nieuwsgierig zijn naar een analyse waaruit blijkt hoe het kon gebeuren dat men het niet begreep of niet heeft gezien. Ik snap gewoon niet hoe dat kan. Misschien heeft mijn collega van de VVD wel gelijk.

Minister Bos: Vindt u het goed als ik de president-directeur van De Nederlandsche Bank vraag om op dit punt zelf zijn mening te geven? Zijn mening kan dan via een brief van mij aan deze Kamer kenbaar worden gemaakt.

De heer Van Driel (PvdA): Ja.

Minister Bos: Dan doe ik dat graag.

Handelingen 2008-2009, 10-531

Minister Bos: Zoals ik in eerste termijn heb gezegd, ben ik bereid De Nederlandsche Bank te vragen om op dat punt de eigen opinie te formuleren en via een brief aan mij aan u te doen toekomen.


Brondocumenten


Historie

  • 20 maart 2009
    nieuwe status: voldaan
    Opmerking: Brief Minister van Financiën. Kenmerk FM/2009/0603 U d.d. 20 maart 2009
  • 25 november 2008
    toezegging gedaan