T01066

Toezegging Burgerportaal verkeersgegevens (31.145)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe de mogelijkheid van een burgerportaal, waarbij burgers kunnen zien hoe hun gegevens gebruikt worden, te zullen bezien op uitvoerbaarheid.


Kerngegevens

Nummer T01066
Status voldaan
Datum toezegging 6 juli 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Burgerportaal
uitvoerbaarheid
verkeersgegevens
Kamerstukken Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 39 – blz. 1816-1817

Mevrouw Strik (GroenLinks): Internet providers bewaren zelf telefoon- en e-mailgegevens en leveren hun abonneegegevens aan aan het CIOT. Het CIOT houdt een centraal bestand van NAW-gegevens en bijbehorende telefoonnummers en e-mailadressen bij. Ieder onderzoek begint dus bij het CIOT, waar de opsporingsinstantie vaststelt bij welke service provider straks de taps geplaatst moeten worden. Uitbreiding van de bewaarplicht houdt in dat ook het CIOT-bestand moet worden uitgebreid. Zo ontstaat er een tweede bestand waarin historische NAW-gegevens van alle burgers inclusief hun abonnementen een jaar lang bewaard worden. Zijn dit nog de communicatiegegevens waar de richtlijn over spreekt? De overheid heeft zo een goed overzicht, maar de burger mist inzicht in het gebruik van zijn individuele gegevens. Zou er niet een burgerportaal moeten worden opgezet, waarbij burgers kunnen zien in hoeverre zij onderwerp zijn geweest van een opsporingsonderzoek? Dat lijkt goed te realiseren en het maakt een einde aan de situatie dat gegevens worden opgeslagen over ons zonder dat wij weten waarvoor ze gebruikt worden en door wie. Wij zijn verplicht om onze gegevens af te staan; hoort daar niet een recht op inzage in het gebruik daarvan tegenover staan? Die inzage kan voor alle gegevensopslag gelden, zowel voor de huidige drie maanden opslag, als voor bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Hoe kijkt de minister daar tegenaan en is hij bereid dit te realiseren?

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 40 – blz. 1848

Mevrouw Strik (GroenLinks): Ik heb gevraagd naar de mogelijkheid van een burgerportaal. Op die manier kunnen burgers gemakkelijk via bijvoorbeeld het CIOT vragen stellen over het gebruik van hun gegevens.

Minister Hirsch Ballin: Dat lijkt mij een buitengewoon interessante gedachte. Ik zal die graag bezien op uitvoerbaarheid. Via onze website doen wij steeds meer aan het informeren van burgers, ook over hun rechten en plichten. Daar hoort dit bij. Het lijkt mij een zeer interessante gedachte om dit op een of andere manier online beschikbaar te stellen.Historie