T01788

Toezegging Conclusies en aanbevelingen Stichting Geisha (32.211)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe dat de Eerste Kamer de beleidsaanbevelingen van Stichting Geisha in het derde kwartaal ook ontvangt. 


Kerngegevens

Nummer T01788
Status voldaan
Datum toezegging 8 juli 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen aanbevelingen
conclusies
Positie
prostitutie
Stichting Geisha
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
Zelforganisaties
Kamerstukken Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 34, item 4 - blz. 22-33

Blz. 24

Mevrouw Strik (GroenLinks):

De minister heeft aangegeven dat de Stichting Geisha subsidie heeft gekregen om het een en ander in kaart te brengen. Wij zijn dus ook bereid om die conclusies en aanbevelingen af te wachten, die de minister in het derde kwartaal van dit jaar verwacht. Zullen wij ook geïnformeerd worden over die conclusies en aanbevelingen? Ik ben graag bereid om mijn motie aan te houden tot dat moment, zodat we kunnen zien of er inderdaad toch nog behoefte is aan een dergelijke combinatie van functies voor prostituees.

(...)

Blz. 31

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ik heb gevraagd of de Kamer de beleidsaanbevelingen die de minister in het derde kwartaal krijgt, ook ontvangt.

(...)

Minister Opstelten:

Ja.


Brondocumenten


Historie