Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01110

Toezegging Eigen risico en integrale bekostiging (29.248/29.247)De minister van VWS zal met het CVZ de positie van het eigen risico in relatie tot de integrale bekostiging bezien en de Kamer hierover in het voorjaar 2010 nader informeren.


Kerngegevens

Nummer T01110
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
eigen risico
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 17-18

Minister Klink:

Het is aan de verzekeraar om uitleg te geven aan patiënten over het wel of niet buiten het eigen risico vallen van zorg. Ik heb u onlangs in een brief aangegeven dat de ketens in 2010 volledig buiten het eigen risico vallen en dat ik de zorgverzekeraars daarvan op de hoogte stel. […] Zoals ik ook in mijn eerdere brief meldde, ben ik voornemens in het komende jaar met het CVZ de positie van het eigen risico in het licht van de voorziene toekomstige ontwikkelingen rondom de integrale bekostiging nader te beschouwen. Ik zal u hierover in het voorjaar van 2010 nader informeren, als ik namelijk terugkom op het verzoek van uw Kamer (de motie-Putters cs) om varianten van het eigen risico nader te verkennen.


Brondocumenten


Historie