T00267

Toezegging Europese agentschappenTen aanzien van nieuw op te richten Europese agentschappen zullen getoetst worden op: subsidiariteit, proportionaliteit, controle van de nieuwe agentschappen en de relatie met internationale tegenhangers. In het bijzonder wordt ingegaan op het grondrechten­agent­schap. De regering zal erop toezien dat het geografisch mandaat van het agentschap niet zal worden uitgebreid met landen waarmee en stabilisatie- en associatieovereenkomst is, of met derde landen. Eveneens zal Nederland geen gebruik maken van het agentschap bij zaken aangaande de derde pijler.


Kerngegevens

Nummer T00267
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2007_3
Status voldaan
Datum toezegging 13 maart 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2007 (30.800 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 22 – 731

minister Verhagen

Nederland gaat zeer zorgvuldig om met het oprichten van nieuwe agentschappen. Wij nemen de aanbevelingen van de Raad van State zeer ter harte, over subsidiariteit, proportionaliteit, controle van de nieuwe agentschappen en de relatie met internationale tegenhangers. Die toets is allereerst van belang bij het oprichten van een agentschap. Wij zullen dat zeer scherp aan die beginselen toetsen.

Dat geldt in het algemeen, maar over het grondrechtenagentschap heeft een discussie plaatsge­vonden met deze Kamer. Ik heb heel duidelijk hetzelfde uitgangspunt als mijn voorganger; dat wij erop zullen toezien dat het geografisch mandaat van het agentschap niet zal worden uitgebreid met landen waarmee een stabilisatie- en associatieovereenkomst is, of derde landen. Wij zullen er ook op toezien dat Nederland geen gebruik zal maken van het agentschap bij aangelegenheden die de derde pijler betreffen. Daarmee is invulling gegeven aan de discussies die hierover al eerder zijn gevoerd in deze Kamer. Dat zal het nieuwe kabinet blijven doen.Historie

 • 13 maart 2007
  toezegging gedaan
 • 5 december 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Lidstaatverklaring Nederland (opgenomen in dossier 4.3.87 op www.europapoort.nl)