T01122

Toezegging Evaluatie economische modellen (32.123)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Schouw toe een evaluatie van de huidige economische modellen beschikbaar te stellen aan de Kamer.


Kerngegevens

Nummer T01122
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen verzamelwetten
Kamerstukken Miljoenennota 2010 (32.123)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. [7] – blz. [172-173]

De heer Schouw (D66): Zou u willen bevorderen dat er een serieuze evaluatie beschikbaar komt voor de Kamer met de lessons learned? Kunt u dan ook een doorkijkje maken naar, wat u aan het begin van uw betoog zei, nieuwe modellen en systemen? Wij moeten niet meer achteruitkijken. Mijn fractie heeft veel behoefte aan een handzaam document om dit een beetje in de klauwen te krijgen.

Minister Bos: Ik durf niet te  voorspellen of we het daarmee ook echt in de klauwen zullen  krijgen. Daarvoor blijft de werkelijkheid per definitie te onvoorspelbaar. Ik ben echter ten volle bereid om dit verzoek door te geven aan het Centraal Planbureau, mede in de veronderstelling dat men daar waarschijnlijk toch al met zoiets bezig is.

Handelingen I 2009-2010, nr. [7] – blz. [205]

Minister Bos: Voorzitter. Ik zeg toe dat wij de vraagpunten van de heer Schouw zullen meegeven aan het CPB bij het doen van de evaluatie van de vraag hoe de modellen van het CPB gewerkt hebben in het licht van de voorspellingen die maar niet uitkwamen. Wat ging er mis, wat moet er bijgesteld worden en hoe geef je de kenniseconomie daar een plek in? Ik zal zorgen dat de Kamer over die punten geïnformeerd wordt.


Brondocumenten


Historie