T02515

Toezegging Fiscale beleidsagenda aanbieden (34.700)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, mede naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe om begin 2018 de fiscale beleidsagenda van de regering aan de Kamer te zenden, waarin ook de adviezen van de commissie- van Dijkhuizen zullen worden meegenomen.


Kerngegevens

Nummer T02515
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 maart 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen fiscale beleidsagenda
herziening belastingstelsel
vestigingsklimaat
Kamerstukken Kabinetsformatie 2017 (34.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 2

Mevouw Sent (PvdA):

Meer in het algemeen verneemt de PvdA graag van de staatssecretaris welke hervormingen van het belastingstelsel hij wenselijk acht. Zo heeft de commissie-Van Dijkhuizen geadviseerd hoe te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Welke hervormingen mogen we van de regering tegemoet zien? Het regeerakkoord stelt ons op dit punt niet gerust.

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 50

Staatssecretaris Snel:

Dan vroeg mevrouw Sent ook nog welke hervormingen van het belastingstelsel ik wenselijk zou achten. Zij wees daarbij expliciet op de adviezen van de commissie-Van Dijkhuizen. Daar wil ik het volgende op zeggen. Ik ben van plan om in februari, dat wordt waarschijnlijk eind februari, een brief te sturen aan de Tweede Kamer en ik denk ook aan uw Kamer, die wij “fiscale beleidsagenda” zijn gaan noemen, waarin we eigenlijk — het belastingstelsel hangt immers op alle onderdelen met elkaar samen — in een keer integraal willen laten zien welke plannen we hebben voor de komende jaren. Dan pakken we alle elementen mee, inclusief ook een aantal adviezen van de commissie-Van Dijkhuizen. Maar omdat wij deze brief nu nog aan het construeren zijn, hoop ik dat mevrouw Sent er genoegen mee neemt dat we daar iets later begin volgend jaar op terugkomen en dan ook wat uitgebreider van gedachten kunnen wisselen.


Brondocumenten


Historie