Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00689

Toezegging Gezondheidsraad betrokken bij NSL (30.489)De minister zegt toe dat de Gezondheidsraad wordt betrokken bij de onderbouwing van maatregelen in het kader van de NSL. De onderbouwing zal naar de Kamer worden gezonden.


Kerngegevens

Nummer T00689
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_9
Status voldaan
Datum toezegging 2 oktober 2007
Deadline 1 juli 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Gezondheidsraad
luchtkwaliteitseisen
NSL
Kamerstukken Luchtkwaliteitseisen (30.489)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007-2008 (2)

Blz. 53-54

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): “ (…)Hoe denkt zij over de suggestie om de Gezondheidsraad hiermee nog te belasten c.q. om advies te vragen? Dat leek mij wel een erg goede suggestie.”

Minister Cramer: “Ik ben het ermee eens dat ook de Gezondheidsraad zich er nog een keer over kan buigen, maar ik ben er een beetje beducht voor om er weer een jaar overheen te laten gaan voordat wij een advies krijgen. Wij hebben al verschillende adviseurs hierbij betrokken om een deugdelijke onderbouwing te geven. Wat mij betreft, is het niet nodig en leidt het tot uitstel. Het is wel mogelijk om de Gezondheidsraad nog een keer te betrekken bij de onderbouwing die ik op schrift wil stellen, maar niet om de Gezondheidsraad nog weer een heel uitgebreid onderzoek te laten doen. Dan beginnen wij weer van voren af aan. (…) Op die manier kan ik de mensen in het land gerust stellen met de mededeling dat dit een afstand is die vanuit gezondheidsoverwegingen goed te verdedigen is. In dat licht wil ik haar suggestie overnemen om bij die onderbouwing ook de Gezondheidsraad te betrekken, zonder dat er allemaal nieuw onderzoek wordt gedaan. Dat doe ik in die zin dat wij die onderbouwing samen met de GGD snel op schrift kunnen stellen. Hierover hebben wij al inlichtingen ingewonnen.”

De heer Putters (PvdA): “Ik dank de minister voor die toezegging. Kan zij er ook voor zorgen dat deze onderbouwingen in het kader van de voorhang van die AMvB aan de Kamer worden toegezonden?”

Minister Cramer: “Ik zal die onderbouwingen naar de Kamers zenden. De AMvB inzake gevoelige bestemmingen wil ik nu wel laten doorgaan. Die norm van 100 en 50 meter is door deskundigen als een acceptabele maat aangeduid en dit is ook beargumenteerd.”

De heer Putters (PvdA): “Kunt u ons die wel zo snel mogelijk ter onderbouwing doen toekomen?”

Minister Cramer: “Zodra wij de gegevens hebben, zullen wij de onderbouwing naar de Kamers sturen.”


Brondocumenten


Historie