T02572

Toezegging Het nader informeren van de Eerste Kamer over de wijze waarop het gedragstoezicht op de financiële sector op Europees niveau is georganiseerd (CXXV)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe de Kamer schriftelijk te informeren over de wijze waarop het gedragstoezicht op de financiële sector op Europees niveau is georganiseerd en hierbij tevens in te gaan op de vraag of hij deze wijze van organisatie adequaat acht. 


Kerngegevens

Nummer T02572
Status voldaan
Datum toezegging 24 april 2018
Deadline 1 juli 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Autoriteit Financiële Markten
bankentoezicht
Europese Autoriteit voor effecten en markten
gedragstoezicht
Kamerstukken Europees Semester 2018 (CXXV)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, CXXV, G, p.23:

Mevrouw Sent (PvdA): Twee korte vragen. De eerste betreft het gedrags-toezicht op Europees niveau. Hoe beoordeelt de Minister dat, met name de Europese invulling van de rol die de AFM speelt op nationaal niveau? Dan mijn tweede vraag. De Minister is ingegaan op een aantal punten uit het advies van de commissie-Liikanen, maar niet op het punt van de juridische afscheiding van bepaalde handelsactiviteiten van het aannemen van deposito’s. Zou hij de voortgang op die aanbeveling ook van een reflectie kunnen voorzien?

Kamerstukken I, 2017-2018, CXXV, G, p.27, 28:

Minister Hoekstra:

Dan ben ik volgens mij mevrouw Sent nog twee antwoorden schuldig. Ik kijk ook even opzij, want ik heb inmiddels een grote rotzooi gemaakt van de stapel papieren voor mijn neus. Haar vragen gingen over gedragstoe-zicht en de commissie-Liikanen. Daar moet ik wel even de papieren voor in. Haar eerste vraag ging over de toezichthouders. Lopende mijn antwoord ga ik richting mevrouw Sent erkennen dat het op Europees gebied misschien nog wel beter kan, zeker als we ook kijken hoe we het in Nederland geregeld hebben, maar laat ik positief beginnen. In Nederland hebben we het zogenaamde twinpeaksmodel. Ik heb daar altijd allerlei associaties bij die weinig te maken hebben met het bankenlandschap maar meer met het televisieprogramma ... We hebben in dat kader gezegd dat er financieel toezicht is en gedragstoezicht. Er is wel een beetje maar niet helemaal exact equivalent in Europa, waarbij het financiële gedeelte overigens grotendeels door DNB wordt belegd en er ook wel stukken van het AFM-werk in Europa plaatsvinden. Er zijn ook wel landen die voor zo’n twinpeaksmodel hebben geopteerd, maar het zijn er niet zo veel. Heel eerlijk gezegd denk ik, maar laat ik het voorzichtig formuleren, dat in vergelijking met wat wij door de AFM laten doen op het gebied van gedragstoezicht er in andere landen nog een wereld te winnen is. Maar ik formuleer wat voorzichtig. En als mevrouw Sent mij zou vragen «welke landen het meest en waarom?» moet ik het antwoord schuldig blijven, niet alleen om politieke redenen maar ook om inhoudelijke.

(...)

Mevrouw Sent (PvdA): Mijn vraag over het gedragstoezicht ging niet zozeer over hoe het bij andere individuele landen staat, maar hoe het op Europees niveau is georganiseerd en of dat naar de beoordeling van de Minister adequaat is.

De voorzitter: En daar komt dus een schriftelijk antwoord op

Minister Hoekstra: Ja. Ik wil er best nog wel iets meer over zeggen, maar misschien is dat wel slim.


Brondocumenten


Historie