T02571

Toezegging Het toezenden van een brief over de aanbeveling van de zogenoemde commissie-Liikanen inzake de juridische afscheiding van bepaalde handelsactiviteiten van het aannemen van deposito’s (CXXV)De Minister van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), een brief te sturen over de voortgang ten aanzien van de aanbeveling van de zogenoemde commissie-Liikanen inzake de juridische afscheiding van bepaalde handelsactiviteiten van het aannemen van deposito’s.


Kerngegevens

Nummer T02571
Status voldaan
Datum toezegging 24 april 2018
Deadline 1 juli 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Bankensector
deposito's
handelsactiviteiten
Liikanen-rapport
Kamerstukken Europees Semester 2018 (CXXV)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, CXXV, p. 23, p.27

Mevrouw Sent (PvdA): Twee korte vragen. De eerste betreft het gedragstoezicht op Europees niveau. Hoe beoordeelt de Minister dat, met name de Europese invulling van de rol die de AFM speelt op nationaal niveau? Dan mijn tweede vraag. De Minister is ingegaan op een aantal punten uit het advies van de commissie-Liikanen, maar niet op het punt van de juridische afscheiding van bepaalde handelsactiviteiten van het aannemen van deposito’s. Zou hij de voortgang op die aanbeveling ook van een reflectie kunnen voorzien?

Kamerstukken I, 2017-2018, CXXV, p. 27, 28:

Minister Hoekstra:

Dan ben ik volgens mij mevrouw Sent nog twee antwoorden schuldig. Ik kijk ook even opzij, want ik heb inmiddels een grote rotzooi gemaakt van de stapel papieren voor mijn neus. Haar vragen gingen over gedragstoe-zicht en de commissie-Liikanen. Daar moet ik wel even de papieren voor in.

(...)

Dan ben ik bij het staartje van Liikanen. De vraag ging over het juridische gedeelte. Mag ik daarover vijf minuten tijd kopen, voorzitter? Of één minuut? De rest ging allemaal uit mijn hoofd, maar dit moet ik echt even opzoeken.

De voorzitter: Ja, we kunnen wel gaan pauzeren, maar voordat dat allemaal ...

Minister Hoekstra: Zou ik dan misschien mevrouw Sent van een schriftelijk antwoord mogen voorzien?

De voorzitter: Ja, dat lijkt me een heel pragmatische oplossing, waar volgens mij iedereen blij mee is.

Minister Hoekstra: Dit overkomt me zelden, voorzitter.

De voorzitter: Nou ja, we komen er wel uit.


Brondocumenten


Historie