T00033

Toezegging Horizonbepaling verlagen ledenaantallenStaatssecretaris Van der Laan zegt toe dat in de wetgeving rondom de aanwijzing van de erkenningen van de verschillende omroepen alsnog een horizonbepaling ten aanzien van de verlaging van de ledenaantallen wordt opgenomen. Het betreft een horizonbepaling voor de duur van de komende erkenningsperiode.


Kerngegevens

Nummer T00033
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_21
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden prof.dr. H.E.S. Woldring (CDA)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen leden
omroepen
Kamerstukken Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.030)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1934

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

Uitgaande van de tijdelijkheid, zijn er twee opties. Ten eerste zeg ik toe dat in de wetgeving rondom de aanwijzing van de erkenningen van de verschillende omroepen alsnog een horizonbepaling ten aanzien van de verlaging van de ledenaantallen wordt opgenomen. Ik praat dan over een horizonbepaling voor de duur van de komende erkenningsperiode. Hiermee geef ik meteen antwoord op de vraag van de VVD-fractie wat er gebeurt, mocht het wetsvoorstel niet doorgaan. Als dat gebeurt, kunnen wij het zo formuleren dat het voor de duur van de eerstvolgende erkenningsperiode plaatsvindt. Daarmee volgt het automatisch de dan geldende situatie, ongeacht welke uitkomst er dan ook is. Wij kunnen dat dus juridisch afdekken. Die optie wil ik zeer bepleiten. Met die toezegging kom ik hopelijk tegemoet aan de wens van de CDA-fractie om aan te geven dat er in relatie met de lange termijn sprake is van een tijdelijkheid en dat er in dat licht nog een debat gevoerd zal worden over de legitimatie. De CDA-fractie kan volledig op die toezegging vertrouwen.

[…]

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik heb twee varianten neergelegd in deze Kamer. De ene is de toezegging dat ik in de erkenningswetgeving, die naar verwachting in het komende najaar wordt afgerond, alsnog die horizonbepaling opneem. Mocht dat onvoldoende zijn, dan bied ik aan om met een novelle te komen. Ik laat het aan de Kamer over om daarover te oordelen.

[…]


Brondocumenten


Historie